کادوی روز پدر با پول خود پدر! (کاریکاتور)

تهیه پول برای خرید کادوی روز پدر و روز مرد

وقتی که فرزندان می‌خواهند برای روز مرد سنگ تمام بگذارند، اما برای خرید کادو مجبورند به جیب پدر بی‌پولشان متوسّل شوند!