کاردستی های بسیار زیبا ساخته شده از تکه‌های CD!

کاردستی زیبا با تکه های cd

مجله مهر: همه ما در کتابخانه و قفسه های خود، CD و DVD های کامپیوتری داریم که ممکن است از کار افتاده شده باشند. اما با همین سی دی ها می توان تزئینات بسیار زیبایی درست کرد. اگر شما هم جزء کسانی هستید که کتابخانه‌تان پر از سی دی های موسیقی و فیلم‌های قدیمی است که دیگر اجرا نمی‌شوند؛ اما دلتان نمی آید آن ها را دور بریزید، بهتر است بدانید می‌توان با همین ابزارهای به ظاهر دور ریختنی چه وسایل و زیورآلات و تزئینات خانگی زیبایی می‌توانید درست کنید.

کاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های cdکاردستی زیبا با تکه های dvd