کارگردان افسانه ‌ای ایتالیا در ایران؛۳۶ سال پیش(عکس)

میکل‌آنجلو آنتونیونی کارگردان فیلم‌هایی چون «شب» و «ماجرا» در جریان چهارمین جشنواره فیلم تهران(آذر ۱۳۵۴) به همراه تعدادی از بزرگان سینما به ایران سفر کرد.