کارگردان زن در واکنش به fund قطری‌‌ها به فیلم اصغر فرهادی!

در حالی که در هفته ‌های گذشته فیلم “فروشنده” اصغر فرهادی در کنار جوایزش از جشنواره کن بخاطر fund موسسه فیلم دوحه که با پشتیبانی “شیخه میاسه آل‌ثانی” دختر پادشاه سابق قطر و خواهر پادشاه فعلی قطر، پا گرفته حاشیه برانگیز شده است حالا تهمینه میلانی در تازه ترین گفتگویش در توصیفی غریب این پشتیبانی ‌ها را شبیه دریافت جایزه نوبل دانسته است.

اصغر فرهادی

میلانی گفته است: این اواخر آقای اصغر فرهادی متهم می‌‌شود که از کشور دیگری پول می‌‌گیرد، اشکال این ماجرا کجا است؟ درحال‌حاضر بنیادهایی در تمام دنیا وجود دارد که به فیلم‌سازان مستقل فارغ از ملیت پول می‌‌دهد تا عقاید اجتماعی و انسانی خود را گسترش بدهند و هیچ ایرادی ندارد؛ اینها وابسته به سازمان‌‌های سیاسی نیستند، دقیقا مثل این است که نوبل بگیرید و هیچ ربطی به دولت‌‌ها ندارد. اگر کسی جایزه نوبل را بگیرد، باعث افتخار است.

انگار نه انگار…

به گزارش خبرینه و به نقل از سینماژورنال اینکه دریافت پشتیبانی از یک موسسه قطری نوبنیاد مرتبط با دختر امیر سابق و خواهر امیر فعلی ویکی از نفرات اول دربار امیرنشین قطر با جایزه نوبلی مقایسه شده که فارغ از پیشینه تاریخی‌-سیاسی‌اش، آوردگاهی است برای رقابت و آن هم سنجش توسط یک آکادمی، به شدت تأمل برانگیز است.

انگار نه انگار با حمایت بنیاد مرتبط با فردی از دربار جایی طرفیم که مدام در حال پشتیبانی از گروههای تکفیری-سلفی است و انگار نه انگار سینماگران ما مدام در حال شعار دادن  پشتیبانی از خلیج فارسی هستند که این امیرنشین پول  دهنده هیچ گاه آن را به رسمیت نشناخته است.

اما پای پول با نام مستعار فاند که به میان می‌آید هر  که هم که نداند این کارگردان خوب می‌‌داند نیازی به قطر و نوبل هم نیست و کافیست حتی یک مدیر سینمایی که به جریانی کاملا مخالف که سالها علیه آن فریاد کرده باشی روی کار بیاید و بودجه ای کامل برای ساخت فیلمی در نقد و تخطئه همکاران را فراهم کند در آن صورت حتی خط سیاسی مخالف این مدیر هم پشیزی اهمیت ندارد و باز هم می‌ توان محصولی تولید نمود که شخصیت اولش که منفی است پس از تحول و عاقبت به خیری موهایش را کوتاه می کند و پیراهن بلندسفید بدون یقه اش را روی شلوارش می اندازد!

شرق