کاریکاتور / حذف۱۰میلیون نفر پولدار از دریافت یارانه