کاریکاتور/ خلیج فارس من کو؟

عده‌ای از کاربران ایرانی در روزهای اخیر متوجه شده‌اند که هیچ گونه نامی برای خلیج فارس روی googlemaps ظاهر نمی‌شود. طرح از ابوالفضل محترمی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱