کاریکاتور: راهنمایی‌هایی برای آیین زناشویی (ویژه مردان)

هر کسی سبیل دارد می‌تواند این مطلب را بخواند،آنهایی هم که سبیل ندارند،صبر کنند تا هر وقت درآمد، این مطلب را بخوانند.اصلا هرکسی که سر سفره شام پیاز را می کوبد روی سفره باید این خبر را بخواند.

به نقل از کتاب اتوبوس:آیین زناشویی-ساسان خادم