کاریکاتور/ شمشیر اردوغان!

در حاشیه احضار سفیر آلمان در آنکارا به علت پخش نماهنگ طنز علیه اردوغان در شبکه ان دی آر آلمان.