کاریکاتور/ طعمه زنانه برای ترامپ!

در حاشیه معرفی کارلی فیورینا، سیاستمدار و بازرگان امریکایی به عنوان یار انتخاباتی تد کروز!

در حاشیه معرفی کارلی فیورینا، سیاستمدار و بازرگان امریکایی به عنوان یار انتخاباتی تد کروز!