کاریکاتور/ عذرخواهی از زنان!

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد عذرخواهی کردن از زنان باعث جلوگیری از سکته آنها می‌‌‌‌‌‌شود.

کاریکاتور روز