کاریکاتور علی دایی توسط عمر مومانی

کاریکاتور علی دایی
کاریکاتوریست مشهور، کاریکاتور علی دایی را به تصویر درآورد.

‘عمر مومانی’ کاریکاتوریست مشهور به مناسبت تولد ۴۶ سالگی علی دایی کاریکاتور وی را به تصویر درآورد. این کاریکاتوریست چند ماه پیش نیز کاریکاتور علی کریمی را کشیده بود.

علی دایی به تازگی از سوی سایت بین المللی آمار بعنوان یکی از ۴۸ اسطوره فوتبال جهان معرفی شده بود.

کاریکاتور علی دایی
برگرفته شده از :جام نیوز