کاریکاتور/ فست فود عابدزاده!

استیلی: هنوز هم هیچ کس زور عابد‌زاده را ندارد.

محمدرضا میر شاه ولد. خبر ورزشی