کاریکاتور: مبارک رفتنی شد

مبارک رفتنی شد / کارتون: مازیار بیژنی

۲۲ بهمن ۱۳۸۹