کاریکاتور: معاشقه بوش و بلر…

کاریکاتور: معاشقه بوش و بلر…hspace=0


 


 


 


 


 


کاریکاتور بالا، برج «بیگ بن» لندن، جرج بوش با شمایل کینگ کنگ و تونی بلر را نشان می‌دهد.


 


طرح از: ریبر‌ها‌نسون ـ سوئد