کاریکاتور/ واکنش مسعود فراستی به پست دی کاپریو!

واکنش مسعود فراستی به ماجرای دی‌کاپریو و دریاچه ارومیه

در حاشیه انتشار پست اینستاگرامی لئوناردو دی کاپریو برای دریاچه ارومیه!

کیوان وارثی. نیش خط