کاریکاتور/ وضعیت جالب خانم رئیس جمهور!

سنای برزیل با ۵۵ رای موافق در مقابل ۲۲ رای مخالف
رای به تعلیق دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور داد و وی تا شش ماه دیگر که
قرار است محاکمه شود، از سمتش معلق شد.

خانم رئیس جمهور،کاریکاتور

برگرفته شده از :فرادید