کاریکاتور ‌های جدید ۲۳ فروردین ۹۵

کاریکاتور جدید

به دام افتادن داعش در سوریه

کاریکاتور جدید

جنگ کافی است. ما به صلح نیاز داریم.

کاریکاتور جدید

فاصله بین شهرنشینی و ایجاد تمدن

کاریکاتور جدید

سن بازنشستگی

کاریکاتور جدید

کاپیتالیسم

کاریکاتور جدید

تروریسم

کاریکاتور جدید

خشونت خانگی علیه کودکان

کاریکاتور جدید

بی پولی

کاریکاتور جدید

کره زمین در معرض خطر

کاریکاتور جدید

محافظت از نوزادان

مطلب بالا در دسته‌بندی عکس‌‌های جالب و دیدنی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۱ April 2016 | 10:28 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.