کرونا “ناکارآمدی نظام_سرمایه‌داری” را به رخ غرب کشید

ناکارآمدی اروپا و آمریکا در کنترل بیماری کرونا

ناکارآمدی اروپا و آمریکا در کنترل بیماری کرونا

سایت بی‌بی‌سی در مطلبی با عنوان «بحران کرونا و ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری»:

🔸نظام توزیع کالا در سیستم اقتصادی در جهان خصوصا در کشورهای اروپایی و غربی، بر مبنای بازار تنظیم شده است. به عبارت دیگر سیستم سرمایه‌داری بر مبنای بازار مصرف، کالا تولید می‌کند و حتی دست به بازار سازی هم می‌زند. به عبارت دیگر فراتر از نیاز، سعی در ایجاد نیاز کاذب می‌کند تا مصرف افزایش یابد. مردم نیز خود را با همین نظام هماهنگ کرده‌اند.

🔹اما در هنگامه مواجهه با بحران کرونا، ضعف این سیستم مجددا آشکار شد و جامعه مصرف‌گرای غربی در مواجهه با این بحران، به‌سرعت دچار رویکرد حفظ بقا شد و هجوم هیجانی مردم برای خرید، قفسه‌‌ها را خالی از کالا کرد؛ سیستمی که دقیقا در هنگامه بحران‌ها کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

🔸 نظام سرمایه‌داری جهانی در مواجهه با بحران کرونا در ضعف به‌سر می‌برد و چندین هفته زمان برد تا با تغییر در چارچوب‌های پیشین، مجددا به سیستمی مبتنی بر سود همه و نه سود سرمایه‌دار، تغییر روش دهد.