کریم باقری با اخلاق ترین ورزشکار سل ۸۸

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در سومین همایش فرزندان آفتاب از ورزشکاران و دست اندرکاران اخلاق مدار ورزش تقدیر شد. 

در این مراسم کریم باقری به عنوان اخلاق مدارترین ورزشکار در بخش آقایان و سارا خوش جمال فکری تکواندوکار تیم ملی به عنوان برترین ورزشکار اخلاق مدار در بخش بانوان معرفی شدند. 

عبدالرضا جوکار در بخش دو و میدانی جانبازان و معلولان، مهین فرهادی زاد به عنوان مدیر اخلاق مدار در بخش بانوان، زهرا لیموچی در بخش مربیان، روشنک طبری در بخش داوران، علی دوستی مهر در بخش مربیان، محمدرضا ساکت به عنوان مدیر اخلاق مدار، احمد دنیا مالی به عنوان رئیس فدراسیون اخلاق مدار و دادخدا شاهوزهی مدیرکل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان به عنوان مدیرکل اخلاق مدار معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
یادآور می شود این نفرات برتر از میان ۴۴ ورزشکار و دست اندرکار ورزشی انتخاب شده اند.