کریسمس ادموند بزیک و دخترش

سال نو میلادی ادموند بزیک

بزیک بازیکن ارمنی و محجوب پرسپولیس سال نو میلادی را در کنار دخترش جشن گرفت.

سال نو میلادی ادموند بزیک