کشته شدن کشیش و دو نمازگزار در یک گروگان گیرى در کلیساى آمریکا

 در پى گروگان گیرى در کلیسایى در ایالت میسورى امریکا سه نفر از جمله یک کشیش کشته شدند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از شبکه “سى ان ان” ، یک مرد مسلح در امریکا با ورود تهاجمى به یک کلیسا در “نئوشو” در ایالت میسورى ۶۰ نفر را گروگان گرفته و با تیراندازى به سوى آنها یک کشیش و دو نمازگزار را به قتل رساند.با حضو ر ماموران پلیس در محل، گروگان ها آزاد شده و فرد مسلح دستگیر شد.هنوز انگیزه متهم از این اقدام معلوم نیست و ماموران با بازجویى از وى در حال بررسى ماجرا و پیگیرى موضوع هستند.