کشف یک ماهی با شکل غیرعادی و عجیب

یک ماهی عجیب در اقیانوس آرام

باشگاه خبرنگاران: یک ماهی با شکل غیر قابل باور در اعماق اقیانوس آرام باعث بهت و حیرت دانشمندان شده است. کارشناسان جانورشناسی در یک کشف منحصر به فرد در عمق ۲۷ هزار فوتی در اقیانوس آرام گونه‌ی جدیدی از یک ماهی را کشف کرده‌اند.

یک ماهی عجیب در اقیانوس آرام

این ماهی عجیب توسط کارشناسان دانشگاه آبردین کشف شده و رکورد زندگی در بیشترین عمق آب را به دست آورده است.

این ماهی شبیه به حلزون است و دارای هیچ فلسی نیست.

یک ماهی عجیب در اقیانوس آرام

کارشناسان تصور نمی‌کردند به دلیل فشار در این عمق از آب یک ماهی بتواند زندگی کند.