کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

عکس‌‌های کمتر دیده شده از کشور ژاپن در سال ۱۹۰۸ میلادی

کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

ژاپن

عکس‌‌های کمتر دیده شده از کشور ژاپن در سال ۱۹۰۸ میلادی که توسط عکاس آلمانی «آرنولد گنته» که طی مدت ۶ ماه زندگی در این کشور، آن‌ها را ثبت کرده است.

 کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

 کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

 کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

 کشور پیشرفته ژاپن صدسال پیش چگونه بود؟!+تصاویر

مشرق