کشیش کالیفرنیایى ، متعرض از آب درآمد!
کشیش کالیفرنیایى پس از ۲۰ سال به اتهام تعرض به دختر دانش آموز دادگاهى مى شود


به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از خبرگزارى “اسوشیتدپرس” ، “ویلیام مالگرین” کشیش ۵۲ ساله اهل ایالت کالیفرنیاى امریکا متهم است یک دختر دانش آموز را از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ چندین بار مورد سوءاستفاده قرار داده است .بنابراین گزارش، قربانى این مرد که هنگام ارتکاب جرم یک دانش آموز دبستانى بود اکنون زنى ۳۰ ساله است در این باره به دادگاه گفت از سن ۷ تا ۱۴ سالگى بارها از سوى این کشیش مورد تعرض قرار گرفتم اما چون مى ترسیدم هیچ گاه این عمل زشت او را فاش نکردم تا اینکه بزرگتر شدم و موضوع را با پلیس در میان گذاشتم .مالگرین که پس از ۲۰ سال دستگیر شد به اتهام تعرض به زودى دادگاهى مى شود.