کعبى‌ بازى‌ با شفیلد ونزدى‌ را از دست‌ داد


    
    

    حسین‌ کعبى‌ مدافع‌ ریزنقش‌ تیم‌ فوتبال‌ دسته‌ اولى‌ لسترسیتى‌ نمى‌تواند در رقابت‌هاى‌ هفته‌ سوم‌ لیگ‌ انگلستان‌ مقابل‌ شفیلدونزدى‌ به‌ میدان‌ برود.
    این‌ بازیکن‌ که‌ دو هفته‌ اول‌ رقابت‌هاى‌ لیگ‌ دسته‌ اول‌ انگلستان‌ را به‌دلیل‌ نداشتن‌ کارت‌ITC از دست‌ داده‌ بود در هفته‌ سوم‌ هم‌ باتوجه‌ به‌ همین‌ مشکل‌ نمى‌تواند مقابل‌ شفیلدونزدى‌ (شنبه‌ هفته‌ آینده) به‌ میدان‌ برود.
    گفتنى‌ است‌ تیم‌ دسته‌ اولى‌ لسترسیتى‌ در دو هفته‌ ابتدایى‌ لیگ‌ انگلستان‌ موفق‌ شد یک‌ پیروزى‌ و یک‌ نتیجه‌ تساوى‌ به‌ دست‌ آورد.