کلاغ سیاه

پای یک درخت رسید ، *** صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا ، *** صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ ، *** بال و پر ، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو می‌کرد ، *** آب می‌کردش دل سنگ

قلب زاغ تکونی خورد ، *** قناری عقلشو برد

توی فکر قناری ، *** تا دو روز غذا نخورد

روز سوم کلاغه ، *** رفتش پیش قناری

گفتش عزیزم سلام ، *** اومدم خواستگاری

نگاهی کرد قناری ، *** بالا و پایین، راست و چپ

پوزخندی زد به کلاغ ، *** گفتش که عجب! عجب

منقار من قلمی ، *** منقار تو بیست وجب

واسه چی زنت بشم؟ *** مغز من نکرده تب

کلاغه دلش شیکست ، *** ولی دید یه راهی هست

برای سفر به شهر ، *** بار و بندیلش رو بست

یه مدت از کلاغه ، *** هیچ کجا خبر نبود

وقتی برگشت به خونه *** از نوکش اثر نبود

داده بود عمل کنن ، *** منقار درازشو

فکر کرد این بار می‌خره ،*** قناریه نازشو

باز کلاغ دلش شیکست ، *** نگاه کرد به سر و دست

آره خب، سیاه بودش! *** اینجوری بوده و هست

دوباره یه فکری کرد ، *** رنگ مو تهیه کرد

خودشو از سر تا پا ، *** رفت و کردش زرد زرد

رفتش و گفت: قناری! *** اومدم خواستگاری

شدم عینهو خودت ، *** بگو که دوسم داری

اخمای قناریه ، *** دوباره رفتش تو هم

کله‌مو نگاه بکن ، *** گیسوهام پر پیچ و خم

موهای روی سرت ، *** وای که هست خیلی کم

فردا روزی تاس می‌شی! *** زندگی‌مون میشه غم

کلاغ رفتش خونه *** نگاه کرد به آیینه

نکنه خدا جونم ! *** سرنوشت من اینه؟!

ولی نا امید نشد ، *** رفت تو فکر کلاگیس

گذاشت اونو رو سرش ، *** تفی کرد با دو تا لیس

کلاه گیسه چسبیدش ، *** خیلی محکم و تمیز

روی کله‌ی کلاغ ، *** نمی‌خورد حتی لیز

نگاه که خوب می‌کنم ، *** می‌بینم گردنتو

یه جورایی درازه ، *** نمی‌شم من زن تو

کلاغه رفتشو من ، *** نمی‌دونم چی جوری

وقتی اومدش ولی ، *** گردنش بود اینجوری

خجالت نمی‌کشی؟ *** واسه گوشتای شیکم!؟

دوست دارم شوهر من ، *** باشه پیمناست دست کم!

دیگه از فردا کلاغ ، *** حسابی رفت تو رژیم

می‌کردش بدنسازی ، *** بارفیکس و دمبل و سیم

بعدش هم می‌رفت تو پارک ، *** می‌دویید راهای دور

آره این کلاغ ما ،‌ *** خیلی خیلی بود صبور

واسه ریختن عرق ، *** می‌کردش طناب‌بازی

ولی از روند کار ، *** نبودش خیلی راضی

پا شدی رفتش به شهر ، *** دنبال دکتر خوب

دو هفته بستری شد ، *** که بشه یه تیکه چوب

قرصای جور و واجور ، *** رژیمای رنگارنگ

تمرینهای ورزشی ، *** لباسای کیپ تنگ

آخرش اومد رو فرم ، *** هیکل و وزن کلاغ

با هزار تا آرزو ، *** اومدش به سمت باغ

وقتی از دور میومد ، *** شنیدش صدای ساز

تنبک و تنبور و دف ، *** شادی و رقص و آواز

دل زاغه هری ریخت ! *** نکنه قناریه؟

شایدم عروسی *** بازای شکاریه

دیدش ای وای قناری ، *** پوشیده رخت عروس

یعنی دامادش کیه؟ *** طاووسه یا که خروس؟

هی کی هست لابد تو تیپ ، *** حرف اولو می‌زنه!

توی هیکل و صورت ،‌ *** صد برابر منه

کلاغه رفتشو دید ، *** شوهر قناری رو

شوکه شد ، نمی‌دونست، *** چیز اصل کاری رو!

می‌دونین مشکل کار ، *** از همون اول چی بود؟

کلاغه دوچرخه داشت ،‌ *** صاحب بی ام و نبود