کلاهبرداری از راه نان صلواتی

کلاهبرداری از راه نان صلواتی

مشرق: یکی از مالباخته ها در شکایتش به ماموران گفت: هفته قبل فردی با شماره ای اعتباری با من تماس گرفت و خود را کارمند اتحادیه نانوایان معرفی کرد. او از من خواست تا ۷۰۰ نان را به صورت صلواتی در اختیار شهروندان قرار دهم و سپس این فرد پول را به حسابم واریز می کند.
چندی قبل دو نانوا با مراجعه به پلیس آگاهی بجنورد از فردی ناشناس به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. یکی از مالباخته ها در شکایتش به ماموران گفت: هفته قبل فردی با شماره ای اعتباری با من تماس گرفت و خود را کارمند اتحادیه نانوایان معرفی کرد. او از من خواست تا ۷۰۰ نان را به صورت صلواتی در اختیار شهروندان قرار دهم و سپس این فرد پول را به حسابم واریز می کند.
مرد نانوا ادامه داد: مرد ناشناس پس از پختن نانها با من تماس گرفت و خواست برای دریافت پول به عابر بانک مراجعه کنم. وقتی برای دریافت پول به عابر مراجعه کردم متوجه نبودم که به جای دریافت پول، هشت میلیون و پانصد هزار ریال به حساب مرد کلاهبردار واریز می کنم.
یکی دیگر از مالباخته ها نیز در این باره به ماموران گفت: متهم هفت میلیون و پانصد هزار ریال از من کلاهبرداری کرده است. او به بهانه پخت نان صلواتی این پول را از حسابم خالی کرد.
در ادامه کارآگاهان تلاش خود را برای شناسایی مرد کلاهبردار آغاز کردند اما به دلیل اعتباری بودن تلفن تماس گیرنده تا کنون ردی از متهم به دست نیامده است. تحقیقات پلیسی برای دستگیری متهم ادامه دارد.