کنایه لاریجانی به علی مطهری

لاریجانی خطاب به مطهری گفت من نگران حال شما هستم.

 لاریجانی پس از انتخاب علی مطهری بعنوان نایب رئیس گفت: من نگران حال شما هستم و نمیدانم جواب همشیره‌تان را چه بدهیم.