پیرترین موجود زنده حال حاضر تهران را ببینید

کهن سال ترین درخت تهران

قدیمی‌ترین درخت چنار تهران با ۹۰۰ سال عمر در حیاط امامزاده یحیی در محله عودلاجان تهران قرار دارد.

 

کهن سال ترین درخت تهران