کوتاه ترین مرد دنیا رکورد می‌شکند

خاگندرا تاپا ماگار با پدر و یکی از طرفدارانش به ایتالیا می رود تا ادعای خود را رسما تسلیم موسسه رکوردهای جهانی گینس کند.


خانواده او در سن 14 سالگی از موسسه گینس که در لندن مستقر است خواستند او را کوتاه ترین مرد جهان اعلام کند، اما این موسسه تقاضای یاد شده را رد کرد زیرا احتمال می داد وی رشد کند.


رکورددار فعلی کوتاه ترین مرد زنده جهان هه پینگ پینگ از چین است که 73 سانتی متر است.


رکورددار تاریخ در این رشته، گل محمد از هند است که 57 سانتی متر داشت یعنی یک سانتی متر از ماگار بلندتر بود.


ماگار و پدرش به رسانه های نپال گفته اند قصد دارند با حضور در یک برنامه تلویزیونی ایتالیا درباره تصاحب این رکورد صحبت کنند.


مقصد بعدی آنها هنوز مشخص نیست.


ماگار در سال 1992 در نپال متولد شد. او در سن 8 سالگی موفق به راه رفتن شد و در سن 11 سالگی از رشد بازماند.