کوتوله ترین گاو جهان با ۹ بچه + عکس

اس.و.لو ۱۱ ساله دهمین بچه خود را حامله است. اما شاید تعجب کنید که بچه هایش همگی نرمال بوده و قدشان از مادر ۸۴ سانتی خود بلند تر است. البته این کوتوله دهمین بچه خود را نیز باردار است.

گاو ۳۳ اینچی نامش بعنوان کوتوله ترین گاو جهان به ثبت رسید.کارولین رایدر صاحب این گاو می گوید اس.و.لو همانطور که در عکس دیده می شود نصف فرزند خود است.


 


کوتوله ترین گاو جهان با 9 بچه + عکس