کودک بند انگشتی ۱ ساله شد!

نوزاد بند انگشتی

باشگاه خبرنگاران: سال گذشته پسر بچه بسیار کوچکی متولد شد که در بدو تولد، وزنش از یک کیسه شکر هم کمتر بود. این کودک به قدری کوچک بود که کف دست پدرش به راحتی جا می شد و پزشکان هیچ امیدی به زنده ماندن او نداشتند.

«جف موریس» کودک یک ساله ای است که تنها به مهر مادری و با امیدهای او توانست زنده بماند و والدینش تنها دلیل زنده ماندنش را امید به زندگی و عشق به فرزندشان اعلام کرده اند؛ به دلیل آن که همه پزشکان آن ها را جواب کردند.

این کودک هنگامی که به دنیا آمد تنها ۶۰۰ گرم وزن داشت و پزشکان او را یک کودک کامل نمی دانستند. به همین علت لقب جنین نامرئی و نوزاد بند انگشتی را به او داده بودند. این روزها وی نه تنها زنده مانده است بلکه توانست جشن تولد یک سالگی اش را در سلامت کامل بگیرد.

نوزاد بند انگشتی

کودک بند انگشتی هنگام تولّد

نوزاد بندانگشتی

کودک بند انگشتی هم اکنون