کودک چینى مانند یک بز رفتار می کند!/ بع بع به جای تکلم!

 یک کودک شش ساله چینى به جاى تکلم بع بع مى کند.

به گزارش سرویس اجتماعی آریا، به نقل از روزنامه “چاینادیلى” ، تاکنون اخبار ربوده شدن کودکان بوسیله گرگ یا خرس زیاد خوانده اید اما ایا تا به حال شنیده بودید کودکى مثل بز باربیاید.این پسر بچه شش ساله که شوان شوان نام دارد و در دهکده وانگ جیاى منطقه شانگزى چین زندگى مى کند مانند یک بز رفتار مى کند او حتى قادر به تکلم نیست و براى رفع احتیاجات خود مثل تقاضاى خوراک بع بع مى کند.این کودک چینى در چهار ماهگى مادر خود را از دست مى دهد و پدرش نیز که از بیمارى روحى رنج مى برد صلاحیت نگهدارى از او را نداشت. تنها فردى که در این سالها از او مراقبت کرده مادربزرگ ۷۴ ساله اش است.این زن نیز به خاطر مشغله کارى و گرفتارى هاى زندگى مجبور بود در خارج از منزل کارکند به همین جهت مجبور بود نوه اش را تنها بگذارد .از قرار معلوم یک رودخانه بزرگ و خطرناک در اطراف خانه آنها بود و مادربزرگ او از ترس جان نوه اش حتى به او اجازه نمى داد اوقات تنهایى اش را مانند سایر کودکان دهکده به بازى بپردازد به همین دلیل کودک حتى قادر به تکلم نیست.مادربزرگ این کودک صبح ها کودک را با طناب به درخت حیاط خانه شان مى بست و از خانه خارج مى شد در این مدت نیز تنها هم بازى کودک بز آنها بود.پزشک دهکده نیز سلامت کودک را تائید کرده به طورى که او از مشکلات ذهنى نیز رنج نمى برد و تنها مشکلش این است که مثل بز رفتار مى کند.