کودک ۷ ساله ای که قربانی تبلیغات انتخابات شد

مهر:این حادثه در مراسم استقبال مردم بخش “چاروسا” از کاروان انتخاباتی یک کاندیدا روی داده است.

در این حادثه تلخ “ماهان روستایی” کودک هفت ساله روستای “چاه گرگی” توسط ماشین یکی از حامیان این کاندیدا زیر گرفته می شود و در دم جان می سپارد.

به راه انداختن کاروانهای تبلیغاتی یکی از شگردهای کاندیداهای انتخابات در این استان برای جلب رای مردم است.