کوچکترین انسان جهان

“ادوارد نینو هرنانتز” کلمبیایی به عنوان کوچکترین انسان جهان در کتاب رکورد “گینس” ثبت شد. وی ۷۰ سانتیمتر قد و ۱۰ کیلو گرم وزن دارد

 


 


۰۸ آذر ۱۳۸۹