کپرنشینی در عربستان!

فقر در عربستان

العالم: در ارتفاعات بین مناطق عسیر و جازان در عربستان سعودی، شهروندانی زندگی می کنند که برای تأمین ساده ترین نیازهای روزانه با مشکلات فراوانی مواجهند.

مردم این منطقه از عربستان که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا است؛ از کمترین امکانات زندگی بی‌بهره هستند، و برای زندگی و خوردن و آشامیدن و حتی درمان فقط از امکاناتی که طبیعت در اختیار آنان قرار داده بهره می گیرند.

فقر در عربستانفقر در عربستانفقر در عربستانفقر در عربستانفقر در عربستانفقر در عربستانفقر در عربستان