گاو گرفتار!!

images/20071224/cow3.jpg
جام‌جم آنلاین – کارونبریج: تصویر یک گاو جوان نژاد هایلند که تا گردن در برف سنگین که در ناحیه کارونبریج در اسکاتلند باریده، فرو رفته است.