گربه ای بالدار در چین

زنی در چین صاحب گربه ای است که دارای دو بال است.گربه‌های دیگر از نزدیک شدن به این گربه هراس دارند و اغلب با اکراه از کنارش رد می‌شوند.
 

خانم «گرانی فنگ» به «هواشینگ نیوز» گفت: ابتدا من متوجه جوانه زدن دو چیز برجسته روی بدن گربه ام شدم و بعد آنها خیلی سریع شروع به رشد کردند و در عرض یک ماه تبدیل به دو بال شدند. این دو بال که دارای استخوان است ظاهرای شبیه فرشته ها به گربه من داده است.

این خانم ادامه داد مردم برای دیدن این گربه به خانه من می‌آیند و برای آن که چند لحظه گربه‌ام را در دستان خود بگیرند ، با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

تا پیش از این گربه‌های دیگر از نزدیک شدن به گربه‌ام هراس دارند و اغلب با اکراه از کنارش رد می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که علت چنین پدیده ای می تواند یک جهش ژنتیکی باشد و نباید از زندگی عادی این گربه جلوگیری کرد.