گردن زدن ۴ نفر در عربستان سعودی


 
images/20080123/beheaded.jpg
 
جام جم آنلاین: وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد، روز چهارشنبه ۲۳ ژانویه ۳ تبعه برمه به اتهام سرقت مسلحانه و یک تبعه سعودی به اتهام قتل در این کشور با شمشیر گردن زده شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری رسمی SPA سعودی منتشر شد، اعلام کرد، عبدالرحمن ابراهیم و حسین حسن ۲ تبعه برمه ساکن در سعودی وارد یک منزل مسکونی شده و با تهدید زن صاحبخانه توسط چاقو جواهرات و پول سرقت کردند و اموال مسروقه را با همدست خود ابوالطیب الطاهر یک تبعه دیگر برمه تقسیم کردند.

وزارت کشور سعودی افزود، این ۳ نفر توسط دادگاه به مرگ محکوم شده و در شهر مقدس مکه با شمشیر گردن زده شدند. همچنین، محسن مطیری به اتهام سر بریدن همسرش در استان قسیم گردن زده شد.
از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۱۶ نفر که متهم به ارتکاب جرائم مختلف از جمله قتل، سرقت مسلحانه یا قاچاق مواد مخدر بودند در عربستان سعودی گردن زده شده‌اند.