گردن کلفتی و خیطی رزمی کار بدشانس!

مردی که یک کارآگاه پلیس را با نانچیکو تهدید کرد به اتهام تهدید، داشتن وسیله خطرناک و مستی دستگیر شد.
به گزارش آسوشیدپرس ، مک کوری سلمونز ۲۶ ساله کارآگاه پلیس داونپورت ، آیووا را متهم کرد داشته به همسرش نگاه می کرده است.
در حالی که کارآگاه بر منطقه ای نظارت می کرد که ماموران در آنجا دنبال فردی متهم به دزدی می گشتند.
سلمونز سپس هوس کرد کارآگاه به گفته خودش چشم چران را ادب کند، این بود که نانچیکو را در آورد و ژست حمله به خود گرفت.
طفلک که خیال نمی کرد در اولین قدرت نمایی و گردن کلفتی عمرش با یک کارآگاه روبه رو شده است، خیلی زود ماست ها را کیسه کرد و تسلیم شد.
او به پلیس گفت زمان حادثه به علت مستی ، مغزش درست کار نمی کرده است.
نانچیکو سلاحی است که معمولا در هنرهای رزمی مورد استفاده قرار می گیرد و از دو وسیله چوبی محکم درست شده که با زنجیر یا نوار چرمی به هم وصل شده است.