گردهمایـی بـزرگ دوقلـوهای ایـرانی در تـهران

گردهمایـی بـزرگ دوقلـوهای ایـرانی در تـهران


شامگاه پنج شنبه گذشته ، سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران، میزبان بیش از دو هزار دوقلو و چند قلو از سراسر کشور بود که در بزرگترین همایش دوقلوهای ایران شرکت کردند. این گردهمایی با مشارکت موسسه پژوهشی تاریخ و تمدن شرق در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی برگزار شده بود. مسابقه عکاسی و خاطره نویسی، جشن ویژه برای متولدین فصل زمستان، اهدای جوایز به دوقلوها و چندقلوها و ارایه تسهیلات ویژه انجمن مذکور به زوج های دوقلو و نخبگان، از جمله برنامه های این مراسم بود.