خریداری مشروب فروشی توسط مهدیه تهران + عکس

بستن یک شراب فروشی در تهران
مهدیه تهران که بنیان گذارش مرحرم شیخ احمد کافی بود میاد و این مشروب فروشی رو از صاحبش می خره و تحویل یه کسب مشروع و حلال میده.  شیخ احمد کافی بنیانگذار “مهدیه تهران” برای اولین بار نهادی به نام “مهدیه” رو -بر وزن حسینیه- در سال ۱۳۴۷ در یکی از مناطق مرکزی تهران-چهارراه گمرک و امیریه- بنیانگذاری کرد که تا الآن هم سرپاست.