گزارش سخنرانی حکیم دکتر روازاده در آموزش و پررورش منطقه ۱۹ تهران

به لطف وعنایت حق تعالی، در ادامه سلسله سخنرانی های حکیم دکتر حسین روازاده، ایشان میهمان  آموزش و پررورش منطقه ۱۹ تهران شدند.

photo_2016-01-27_16-33-41 photo_2016-01-27_20-22-51 photo_2016-01-27_20-22-05 photo_2016-01-27_16-35-30  photo_2016-01-27_16-33-52

پس از وصول دعوتنامه و اعلام هماهنگی های لازم با مسئولین محترم آموزش و پررورش منطقه ۱۹ تهران، ایشان در روز چهارشنبه مورخ هفتم  بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در جمع حدود ۳۰۰ نفر از مسئولین و کارکنان محترم آموزش و پرورش حضور یافتند و در خصوص بیماریهای نوپدید و لزوم رعایت اصول تغذیه سالم به ایراد سخنرانی پرداختند.

 روابط عمومی موسسه احیای سلامت

 

مطلب بالا در حوزه سلامت، تغذیه و تناسب اندام و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۷ January 2016 | 8:41 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.