گواهینامه رانندگی پس از۹۵۰ امتحان!


به گزارش بی بی سی ، خانم چا سا – سون ۶۸ ساله  پس از ۴ سال تلاش و ۹۵۰ بار شرکت در انتحان کتبی گواهینامه رانندگی عاقبت ۶۰ امتیاز لازم از روی ۱۰۰ امتیاز این امتحان را به دست آورد و نتیجه صبر و سماجت خود را جشن گرفت.


این مادربزرگ کره ای در این مدت برای قبولی در امتحان کتبی گواهینامه رانندگی بیش از ۵ میلیون وون معادل ۴۲۰۰ دلار آمریکایی هزینه کرد.


اکنون خانم چا که در شهر جئونجو در فاصله ۲۱۰ کیلومتری سئول ، پایتخت کره جنوبی زندگی می کند باید امتحان عملی  رانندگی را بدهد تا در صورت قبولی درآن گواهینامه رانندگی خود را دریافت کند.
 
براساس قانون اداره گواهینامه رانندگی کره جنوبی  متقاضان باید در مدت ۵۰ دقیقه به ۵۰ پرسش گزینه ای مقررات رانندگی و نگهداری اتومبیل پاسخ دهند.


خانم چا سا – سون نخستین بار در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۵ در امتحان کتبی گواهینامه رانندگی شرکت کرده بود.
 
خانم چا سا – سون در گفتگو با روزنامه کرئن تایمز گفت: برای فروش سبزیجات و سایر کالا ها باید از اتومبیل استفاده کرده و بنا براین به گواهینامه رانندگی نیاز دارد.


اکنون باید دید که این مادر بزرگ ۶۸ ساله چند بار درامتحان عملی رانندگی شرکت کند تا قبول شده و سرانجام  بتواند پشت فرمان اتومبیل بنشیند.