یارانه فروردین ماه واریز و قابل برداشت است

شصت و دومین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ،ساعت ۲۴ شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز و هم اکنون قابل برداشت است .

شصت و دومین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ،ساعت ۲۴ شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز و هم اکنون قابل برداشت است .

این یارانه شصت و دومین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود که سرپرستان خانوار دریافت می‌ کنند.

گفتنی است این دوره نسبت به ماه ‌های قبل هیچ تغییری در تعداد یارانه بگیران ایجاد نشده است.