چند توصیه به یاس خوبم

با سلام
بر مشارطه ومراقبه ومحاسبه ومعاقبه همت بگمار
خدای متعال را همیشه ناظر وحاضر ببین ،اگر غفلتی شد معذرت خواهی بکن واستغفار .
از دژهای نگاهبان اسلام عزیز ،روحانیت معظم ومتعهد وظلم ستیز وپارسا کناره مگیر
که هر که اهل حق را رها کند ،گرفتار دیو بیابان شود !
سخنان امام خمینی ره که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبیند را ،پیوسته
در نظر داشته باش .ودر عظمت وبزرگواری آیت الله خامنه ای حفظه الله ،شک مکن به هیچ وجه ،
که اگر چنین کنی ،در گرداب شک وبد دلی سر گردان خواهی شد .
مواظب نماز اول وقتت همیشه باش ،وزیارات ویاد ائمه معصومین سلام الله علیهما .