سوپرمارکت آنلاین

یکی از مهمترین درسهای زندگی

و اونهم اینه که یاد بگیریم اگر اشتباه کردیم براحتی از هم عذر خواهی کنیم
چرا برای بعضی از ما قبول اشتباه و به زبون اوردن عذرخواهی انقدر مشکله
چرا فکر میکنیم اگر به طرف مقابلمون که میتونه مادر پدر خانواده همسر دوست همکار همسایه و یا حتی یک رهگذر باشه بگیم اشتباه کردیم و با یک کلمه مختصر اینو بهش نشون بدیم و بخواهیم از دلش در بیاریم باعث کوچیک شدن و تحقیر ما میشه؟؟
آیابا عذر خواهی احساس حقارت دست میده یا آرامش ……

گاهی همین یک کلمه باعث از بین رفتن حتی موضوعات خیلی بزرگی میشه که میتونه اثرات مخربتری داشته باشه و گاهی هم یک کدورت کوچیک رو که میتونه به بزرگی یک کوه بشه از بین ببره

راز و اثر و اکسیر این کلمه رو دست کم نگیریم

وقتی تمرین کنیم انوقت میبینیم کار مشکلی نیست
تحقیر و کوچک شدن هم نیست
اتفاقا کسی که درست و بجا عذر خواهی میکنه در برابر دیگران نشون میده هم مسئولیت کاری که مستقیم و غیر مستقیم به اون مربوط میشه رو پذیرفته و هم بزرگواری و مردانگی خودشو ثابت میکنه

پس تمرین کنیم تا زندگی بهتر و آرامتری داشته باشیم