یک بار قلیان کشیدن = ۴۸ نخ سیگار

نتیجه تازه ترین تحقیقات در آمریکا نشان می دهد، میزان دودی که با یکبار قلیان کشیدن استنشاق می شود برابر با دود چهل و هشت نخ سیگار است.

واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری المحیط ، در این مطالعه حال سی و یک داوطلب هیجده تا پنجاه سال مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد میزان نیکوتین و مونوکسیدکربن در خون و ضربان قلب افرادی که قلیان می کشند بیشتر از آنانی است که سیگار می کشند.