یک خانواده عجیب در ترکیه + عکس

تصاویر زیر مربوط به ۵ عضو (۴ خواهر و یک برادر) یک خانواده کرد ترکیه ای می باشد که از بدو تولد بر روی ۴ دست و پا راه میروند!

 

 

سن این ۵ نفر ۱۸ تا ۳۴ سال می باشد. برخی از دانشمندان نارسایی مغزی را دلیل ۴ دست و پا راه رفتن این خانواده می دانند.

 

بنا بر نظر برخی از محققان این رفتار بیشتر به یک تکامل معکوس می ماند تا یک نارسایی مغزی. آنها امید وارند که از این طریق بتوانند نکات مبهم تکامل انسانی را دریابند.!
.

 

1 1306675693 659 7f3ltrwynek39t5kddq یک خانواده عجیب در ترکیه + عکس

 

.
1 1306675728 670 asqiz6oyynlbpy00m8z7 یک خانواده عجیب در ترکیه + عکس

 

.
1 1306675774 334 y8px4gb9bo7trwc7t26 یک خانواده عجیب در ترکیه + عکس