یک خبر عجیب/ یک مرد مست چینى در قفس شیرها!

 یک مرد چینى از فرط مستى خود را به داخل قفس شیرهاى باغ وحش انداخت.

گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه «چاینادیلی» حاکى است، یک مرد چینى که پلیس از ذکر نامش خوددارى کرد دیروز در حالیکه مست بود به باغ وحشى در «نانجینگ» رفت و خود را داخل قفس شیرها انداخت.براساس این گزارش، این مرد که از فرط مستى کنترل خود را از دست داده بود، به باغ وحش رفت و با بالا رفتن از نرده قفس شیرها، خود را به داخل آن انداخت و مدتى در همانجا باقى ماند.بنابراین گزارش، یکى از نگهبانان باغ وحش، با مشاهده این صحنه به سرعت دست به کار شد و مرد مست را که در نزدیکى یکى شیرها قرار داشت از مرگ حتمى نجات داد.به گفته پلیس، این مرد با دیدن نگهبان، دوباره از نرده هاى قفس بالا رفت و این بار قصد پرتاب کردن خود به پایین را داشت که با کمک وى به بیرون از قفس هدایت شد و جان سالم از این حادثه بسر برد.در حال حاضر پلیس با بازداشت موقت این مرد، انگیزه او را از این عمل غیر عادى اش پیگیرى مى کند.